Skip to content Skip to footer

Termeni și Conditii

Acest website aparţine şi este controlat de societatea comercială EDITURA LAURENT SRL, cu sediul social în Bucureşti, Str. Str. Odei 1A, Sector 4, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/13231/2012, cod fiscal 30891739, numită in cele ce urmeaza Societatea. Utilizarea acestui website presupune acordul dumneavoastră cu EDITURA LAURENT SRL de a respecta şi a acţiona în conformitate cu Termenii şi condiţiile de utilizare a website-ului.

Definiții:

Website: reprezintă aplicația web deținută de Societate, care poate fi accesată la adresa www.elaurent.ro

Utilizator: orice persoană (fizică sau juridică) care accesează website-ul sau interacționează în orice altă formă de comunicare cu aplicația website-ului.

 

  1. Condiții comerciale:

Termenii și condițiile se aplică tuturor vizitatorilor/utilizatorilor website-ului www.elaurent.ro.

 

  1. Proprietatea intelectuală

Conținutul și designului www.elaurent.ro cum ar fi textul, grafica, logo-urile, butoanele, imaginile, clipurile audio/video, bazele de date și software-ul, sunt proprietatea Societății sau a furnizorilor săi și nu poate fi utilizat fără acordul Societății, care poate fi solicitat la office@elaurent.ro

Conţinutul şi designul www.elaurent.ro, precum şi orice alt material având legătură cu acestea, trimis sau furnizat către dumneavoastră prin e-mail sau prin orice altă modalitate (exemplu: articole, design, descriere produse şi orice alte materiale), aparţin Societăţii şi/sau colaboratorilor săi ‒ acolo unde acest lucru este specificat în mod expres ‒ (drept de autor) şi sunt protejate de legislaţia privind proprietatea intelectuală. Nu puteţi utiliza, reproduce sau permite nimănui să utilizeze sau să reproducă materialele www.elaurent.ro fără a deţine o permisiune scrisă, prealabilă din partea Societăţii.

Nu puteţi folosi cadre (frames în sensul limbajului HTML) sau tehnici de încadrare (framing techniques în sensul limbajului HTML) pentru mărci, logo-uri, sau alte informaţii protejate de legea copyrightului (inclusiv imagini, texte, interfeţe, formulare) ale www.elaurent.ro, fără a deţine o permisiune scrisă, prealabilă, din partea Societăţii.

Este permisă crearea limitată, revocabilă şi neexclusivă a hiperlink-urilor către pagina de index a www.elaurent.ro, atâta timp cât această acţiune nu prezintă serviciul www.elaurent.ro într-o lumină falsă, înşelătoare, derogatorie sau ofensivă. Nu puteţi folosi logo-ul firmei sau alte proprietăţi grafice, sau mărci ca parte a hyperlink-urilor fără a deţine o permisiune scrisă, prealabilă, din partea Societăţii.

 

III. Reclamaţii privind încălcarea legii referitoare la protejarea proprietăţii intelectuale

 

www.elaurent.ro respectă dreptul la proprietatea intelectuală a terţilor. Dacă aţi observat că site-ul conţine informaţii care încalcă dreptul acestora la proprietate intelectuală, vă rugăm să ne trimiţeti o înştiinţare la adresa de email: office@elaurent.ro, sau să ne contactaţi la numerele de fax şi telefon, sau la adresa de corespondenţă, afişate in pagina Contact.

 

  1. Recenzii, comentarii, comunicări şi alte tipuri de conţinut

Utilizatorii pot posta recenzii, comentarii sau alte tipuri de conţinut, trimite sugestii, idei, pune întrebări, propune articole sau alte tipuri de materiale, atâta timp cât conţinutul acestora nu este ilegal, obscen, ameninţător, defăimător, nu încalcă dreptul la intimitate sau legea cu privire la protejarea proprietăţii intelectuale; nu conţine viruşi informatici, comunicări comerciale, politice, care instigă la ură sau intoleranţă pe motive etnice, religioase, rasiale, de orientare, mesaje colective sau alte forme de spam.

În vederea postării de recenzii, comentarii, comunicări şi alte tipuri de conţinut, nu puteţi folosi adrese de e-mail sau identităţi false. www.elaurent.ro îşi rezervă dreptul de a elimina sau edita toate tipurile de conţinut postate de către utilizatori şi îşi rezervă dreptul de a revedea periodic acest conţinut. Odată cu postarea de recenzii, comentarii, comunicări şi alte tipuri de conţinut pe www.elaurent.ro, transmiteţi, în afara cazurilor în care Societatea indică altfel, drepturile de proprietate intelectuală, în mod neexclusiv, perpetuu, irevocabil, asupra materialelor postate. Societatea are dreptul de a modifica, reproduce, transmite, adapta, publica, distribui materialele postate de către utilizatori, prin orice mijloc de comunicare în masă, din orice ţară. Prin postarea de recenzii, comentarii, comunicări şi alte tipuri de conţinut pe www.elaurent.ro, cedaţi dreptul Societăţii de a folosi numele dumneavoastră în relaţie cu materialele postate; garantaţi că deţineţi sau controlaţi într-o altă formă, dreptul de proprietate intelectuală asupra materialelor pe care le postaţi; că materialele postate nu violează nici una dintre condiţiile de postare ale recenziilor, comentariilor, comunicărilor şi alte forme de conţinut din partea utilizatorilor, ale www.elaurent.ro.

www.elaurent.ro are dreptul, de a monitoriza, edita sau şterge orice tip de conţinut, comentarii şi articolele propuse de către utilizatori. www.elaurent.ro nu este responsabil şi nu îşi asumă responsabilitatea pentru nici unul dintre materialele postate de către alte terţe părti pe site.

 

  1. Forţă majoră

www.elaurent.ro, afiliaţii sau/şi în general furnizorii de produse sau servicii către www.elaurent.ro nu pot fi făcuţi responsabili pentru nici o întarziere sau eroare rezultând direct sau indirect din cauze care nu depind de voinţa www.elaurent.ro. Această exonerare include, dar nu se limitează la: erorile de funcţionare a echipamentului tehnic de la www.elaurent.ro, lipsa funcţionării conexiunii la internet, lipsa funcţionării conexiunilor de telefon, viruşii informatici, accesul neautorizat în sistemele www.elaurent.ro, erorile de operare, precum şi cazurile de forţă majoră stipulate de legislaţia română în vigoare.

 

  1. Publicitatea

 

www.elaurent.ro poate afişa, în paginile sale, reclame la produsele din oferta sa, precum şi la produse ori servicii aparţinând terţilor. Prin utilizarea www.elaurent.ro şi prin acceptarea Termenilor şi condiţiilor de utilizare ale acestuia şi a Politicii de confidentialitate, vă exprimaţi în mod direct acceptul de a fi destinatarul acestor comunicări cu caracter comercial.

 

VII. Legislaţia aplicabilă

Serviciile oferite de Societate prin intermediul www.elaurent.ro sunt guvernate de dispoziţiile legilor române.

Orice litigiu privind utilizarea www.elaurent.ro se rezolvă pe cale amiabilă, iar în cazul în care acest lucru nu este posibil, acestea se vor soluționa de către instanțele judecătorești competente din România. Funcționarea, utilizarea www.elaurent.ro și contractul se supun legilor române în vigoare.

Ne rezervăm dreptul de a aduce schimbări website-ului nostru, politicilor și condițiilor de utilizare în orice moment. Dacă oricare din aceste condiții menționate în această secțiune va fi considerată nula sau inaplicabilă, acesta nu va afecta valabilitatea și aplicabilitatea oricăror temeni sau condiții rămase.

Politica de confidenţialitate a Societății este aplicabilă și website-ului www.elaurent.ro.

 

VIII. Limitarea răspunderii Societății:

Utilizarea acestui website se face pe propria răspundere. Cu excepția situațiilor în care legea aplicabilă impune altfel, Societate nu va fi responsabilă pentru nici un fel de daune rezultate din utilizarea acestui website, inclusiv – dar fără a se limita la – daune indirecte, accidentale şi punitive.